Husa bílá

  • velmi dobré růstové schopnosti
  • jatečná zralost 110 až 120 dnů o váze 6 -8kg
  • housatům se daří na zelené pastvě, tím se snižují náklady na krmení
    a dosáhne se lepšího zdraví a kondice u zvířat